Udostępnij
Nasi darczyńcy:

ergo

Grupa ERGO Hestia łączy biznes z zaangażowaniem społecznym. Obok programu Artystyczna Podróż Hestii jest też mecenasem przyznawanej już od 2001 roku Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera. Honoruje ona wybitnych intelektualistów i działaczy społecznych. Grupa finansuje wychowanie młodzieży w Sopockim Klubie Żeglarskim SKŻ ERGO Hestia Sopot.

Poprzez Fundację Integralia ERGO Hestia tworzy warunki zawodowego startu dla ambitnych osób niepełnosprawnych. Jest też sponsorem tytularnym ERGO Areny, największej hali sportowo-widowiskowej na Pomorzu. Właśnie tam zorganizowała wystawy prac finalistów 11. i 12. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, konfrontując temat młodej sztuki z przestrzenią masowych widowisk i wydarzeń sportowych.

ERGO Hestię tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia majątkowe oferowane są pod trzema markami: ERGO Hestia, MTU oraz You Can Drive. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

Grupie zaufało ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. Co roku pomagamy w 480 tysiącach szkód – co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania. Głównym akcjonariuszem Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO Versicherungsgruppe, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

 

INFARMA bez deskryptora CMYK

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 29 działających w Polsce wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. INFARMA jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających innowacyjną branżę farmaceutyczną (EFPIA), a także Pracodawców RP  oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

The Employers’ Union of Innovative Pharmaceutical Companies, INFARMA, represents 29 leading companies in the pharmaceutical sector operating in Poland that conduct research & development and produce innovative medicines. INFARMA is a member of EFPIA, the Employers of Poland, and the Polish Chamber of Commerce.

logotyp_ZAiKS_pole_podstawowe

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest organizacją powołaną przez twórców i od początku przez nich samych zarządzaną. Stowarzyszenie powstało w 1918 roku i jest jedną z najstarszych organizacji zbiorowego zarządzania na świecie. Od samego początku ZAiKS stanowi część światowego systemu ochrony praw autorskich.

Twórca zarabia wtedy, gdy inni korzystają z jego utworów. Jego wynagrodzenie powstaje więc w tysiącach różnych miejsc, w których autor nie ma szansy się pojawić, aby odebrać należności osobiście. Dlatego twórcy na całym świecie od lat zrzeszają się w stowarzyszeniach, które zbierają dla nich tantiemy, a użytkownikom ułatwiają legalne korzystanie z twórczości.

Stowarzyszenie służy zarówno autorom (zbiera dla nich wynagrodzenia), jak i użytkownikom utworów (wyręcza ich w poszukiwaniu uprawnionych, negocjowaniu i zawieraniu indywidualnych umów oraz rozliczaniu ich).

25ZBP14

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest: „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”

Od chwili powołania, główny cel Związku Banków Polskich pozostaje niezmienny. Jest nim dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego, służącego rozwojowi polskiej gospodarki, klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego. Zadania postawione przed Związkiem wiążą się również zabieganiem o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym, które mądrze pogodzą troskę o bezpieczeństwo z rozwojem sektora bankowego. Odpowiedzialne rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych, przejrzyste rozwiązania prawne, jak również dbałość o rozwój infrastruktury bankowej i nowoczesnych instrumentów płatniczych, a także aktywność w obszarze absorpcji środków unijnych to kolejne, długofalowe cele, osiągnięcie których stymuluje bieżącą działalność Związku Banków Polskich.

ZBP aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz kreowania racjonalnych regulacji ostrożnościowych dla sektora bankowego oraz bierze czynny udział w kształtowaniu regulacji dotyczących systemu bankowego w Unii Europejskiej.

NZB_logotyp_poziom

Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” to największy program edukacyjny o tematyce ekonomicznej w Polsce, którego misją jest podnoszenie poziomu praktycznej wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.

Aktualnie, Program NZB obejmuje swoim zasięgiem ponad 130 uczelni w całej Polsce. Dotychczas w ramach Programu zrealizowano ponad 900 wykładów, w których uczestniczyło ok. 50 tys. studentów. Zorganizowano także ponad 200 spotkań informacyjnych w ramach tzw. Stref NZB, które odwiedziło ok. 30 tys. osób.

logo_wib_nowe_pl

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) od 1992 r. służy instytucjom finansowym, ich pracownikom i klientom. Jego najważniejszym zadaniem jest unowocześnianie i podnoszenie efektywności rynku usług finansowych w Polsce. Realizuje projekty związane z rozwojem nowych usług i instrumentów finansowych oraz wzmacnianiem konkurencyjności banków i innych instytucji finansowych. Dzięki partnerskiej współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami w Europie i na świecie wprowadza na rynek polski najnowsze rozwiązania i techniki profesjonalnego kształcenia.

Od 2016 r. realizuje Program „Bankowcy dla Edukacji”, którego celem jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym, pracownikom bankowym i seniorom rzetelnej wiedzy ekonomicznej, w tym na temat podstawowych zasad korzystania z usług finansowych, tak aby mogli lepiej rozumieć mechanizmy funkcjonowania gospodarki, trafnie kształtować swoje opinie i świadomie podejmować ważne decyzje finansowe.

Z inicjatywy Programu NZB powołano Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich – stałą platformę dyskusji środowiskowej mającej na celu rozwój tego typu mediów poprzez m.in. uruchomienie Funduszu Grantowego oraz Ekonomicznej Redakcji Akademickiej.

Dotychczas wsparli nas

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Grupa ERGO Hestia
Warszawski Instytut Bankowości
Związek Banków Polskich
INFARMA
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS