Udostępnij
Polecamy

arfp

fundacja_batorego

Fundacja im. Stefana Batorego jest niezależną organizacją pozarządową wspierającą rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Do priorytetowych zadań Fundacji należy zwiększanie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz prowadzenie inicjatyw własnych: kampanii i akcji społecznych, działań monitoringowych i rzeczniczych, debat, konferencji i seminariów.

Działania Fundacji finansowane są z dotacji publicznych, darowizn instytucji i osób prywatnych z Polski i z zagranicy, wpłat 1% podatku od osób fizycznych, a także ze środków własnych pochodzących z przychodów z inwestycji kapitału wieczystego.

 

logo_polityka_pllogo_presswm