Udostępnij
Główny konkurs grantowy Funduszu Mediów
110.000 zł

W tym konkursie o grant startować może każda polska dziennikarka i każdy dziennikarz z dającym się udokumentować dorobkiem, mający ważny temat do zrealizowania, który wymaga nakładów finansowych niemożliwych do pozyskania w obecnym systemie medialnym w Polsce.

„Granty – zgodnie z regulaminem ich przyznawania – stanowią dofinansowanie przyznawane przez Fundację w celu powstania Dzieł Dziennikarskich przyczyniających się do realizowania celów statutowych Fundacji lub mających istotny wkład w edukację, naukę czy kulturę, a których stworzenie wymaga poniesienia nakładów finansowych przekraczających możliwości Wnioskodawcy”.