Udostępnij
Konkurs grantowy dla mediów akademickich
4.500

W tym konkursie – realizowanym przez Fundusz Mediów we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości  w ramach Projektu „Bankowcy dla Edukacji” oraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” – o granty do wysokości 4500 zł na materiały o tematyce związanej z ekonomią, cyberbezpieczeństwem, rynkiem pracy, bankowością i obrotem bezgotówkowym mogą starać się zarówno redakcje mediów akademickich, jak i dziennikarze studenccy współpracujący z tymi mediami. Przyznany grant jest połączony z opieką merytoryczną nad zgłoszonym tematem profesjonalnych redaktorów z wieloletnim stażem.

Konkurs grantowy ma charakter stały – tzn. do wyczerpania puli konkursowej. Oceny formalne wniosków wstępnych oraz przyjęcie zrealizowanego dzieła dziennikarskiego, stanowiącego podstawę do wypłaty grantu będą odbywać się w cyklu maksymalnie kwartalnym (zależnym od liczby napływających wniosków).

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i przesłanie wypełnionego Wniosku na adres mailowy Funduszu Mediów (załączniki znajdują się w pasku bocznym).

Wszelkie pytania lub wątpliwości nieujęte w ww. materiałach prosimy kierować na: funduszmediow@gmail.com.