Ile może zabrać komornik z konta z różnych źródeł dochodu

Egzekucja komornicza to proces, który budzi wiele pytań i wątpliwości, szczególnie jeśli chodzi o to, ile może zabrać komornik z konta bankowego czy też z innych źródeł dochodu, takich jak pensja czy emerytura. Ograniczenia i zasady związane z potrąceniami są uregulowane przepisami prawa, które precyzyjnie określają kwoty, jakie egzekutor może zająć.

Potrącenia z wynagrodzenia

Komornik ma prawo zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia netto dłużnika. Jednakże istnieją kwoty wolne od zajęcia, czyli sumy, które muszą pozostać na koncie dłużnika. Te kwoty zmieniają się w zależności od płacy minimalnej w danym roku. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku komornik mógł zająć nadwyżkę nad kwotą netto zarobków do 3 490 zł, a od lipca do końca roku – nadwyżkę do 3 600 zł.

Jeśli dochody pochodzą z umowy zlecenia, nie ma określonej kwoty ile może zabrać komornik z konta, co oznacza, że komornik może zająć całą pensję. Jednakże istnieje pewien wyjątek od tej reguły, szczególnie w przypadku osób utrzymujących rodzinę (https://bookfinanse.pl/zasady-egzekucji-komorniczej/).

ile może zabrać komornik z konta

Potrącenia z emerytury i renty – ile może zabrać komornik z konta?

Egzekucja komornicza może dotyczyć także emerytur i rent. Tutaj obowiązują inne limity. 

Komornik może zająć:

  • 25% emerytury za długi niealimentacyjne,
  • 50% emerytury za zaległe opłaty medyczne,
  • 60% emerytury za nieuregulowane alimenty.

Jednakże istnieje też kwota wolna od zajęcia, którą musi się komornik kierować. Na przykład, od marca 2023 r. wynosiła ona 1 191,33 zł. Zasadniczo, jeśli emerytura jest niższa od tej kwoty, nie może zostać poddana egzekucji.

Ochrona środków na potrzeby rodzinne

Prawo stanowi, że komornik nie ma prawa zająć alimentów, ponieważ są one środkami zabezpieczającymi potrzeby dzieci. Ponadto, istnieje szereg innych świadczeń wyłączonych spod egzekucji, takich jak dodatki rodzinne, świadczenia opieki społecznej czy świadczenia wychowawcze.