Poręczyciel kredytu – czyli kto?

Osoba pełniąca rolę poręczyciela, zwana także żyrantem, stanowi istotny element w procesie zaciągania kredytu. Poręczyciel jest jednostką, która dobrowolnie zobowiązuje się do spłaty kredytu w przypadku, gdy główny kredytobiorca nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań wobec banku. Wybór odpowiedniej osoby na tę funkcję jest kluczowy, gdyż poręczyciel musi być nie tylko zaufany, lecz także dysponować stabilną sytuacją finansową. Preferowane są osoby z bliskiego kręgu rodzinnego lub przyjacielskiego, które mogą zagwarantować swoją solidarność w trudnych sytuacjach.

Poręczenie kredytu to zobowiązanie, które łączy poręczyciela ze znacznym ryzykiem finansowym. Bank traktuje poręczenie dokładnie tak samo, jak gdyby było to zobowiązanie zaciągnięte przez samodzielnie działającego kredytobiorcę. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w spłacie kredytu sytuacja ta może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową poręczyciela, co może ograniczyć jego możliwości finansowe w przyszłości. Kwestie związane z poręczycielem reguluje konkretnie art. 876 kodeksu cywilnego (sprawdź więcej na https://bookfinanse.pl/poreczyciel-kredytu-oddluzenie).

Kto może być poręczycielem kredytu?

Wybór odpowiedniego poręczyciela to decyzja wymagająca rozwagi i odpowiedniej oceny. Osoba zgadzająca się na pełnienie tej roli musi spełniać określone kryteria, takie jak osiągnięcie pełnoletności, stabilne dochody, pozytywna historia kredytowa oraz zdolność do czynności prawnych. Bank dokładnie weryfikuje potencjalnego poręczyciela, podobnie jak kredytobiorcę, co sprawia, że nie każdy może podjąć się tego zobowiązania.

poręczyciel kredytu

Jakie są prawa i obowiązki poręczyciela?

Poręczyciel, jako osoba zobowiązana do spłaty kredytu w przypadku niewypłacalności głównego kredytobiorcy, ma prawo do regularnych informacji dotyczących stanu spłaty kredytu. Dzięki temu może reagować na ewentualne problemy z terminową spłatą zobowiązań. Niemniej jednak pełnienie roli poręczyciela wiąże się również z obowiązkami oraz ryzykiem finansowym, które warto dokładnie rozważyć przed podjęciem decyzji.

Koszty poręczenia kredytu

Udzielenie poręczenia zazwyczaj nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla poręczyciela. Niemniej jednak może istnieć możliwość zawarcia dodatkowej umowy, w której określone są warunki wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe. Jest to jednak kwestia indywidualna i zależy od negocjacji między stronami. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy poręczenie dotyczy kredytu udzielonego spółce, może być stosowane wynagrodzenie za takie zobowiązanie.