Aktualności

 

  Udostępnij
10.04.2017
Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Do 30 kwietnia 2017 r. zawodowi dziennikarze mogą nadsyłać zgłoszenia na konkurs dotyczący tekstów przyczyniających się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwierania Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaproszenie do konkursu kieruje do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące:

– nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

– funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

– codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

– ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej.

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Niemczech lub w Polsce.Stypendium wynosi maksymalnie 3000 € (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: – CV oraz jedną reprezentatywną publikację; – koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków); – plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków); – plan kosztów.

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Wnioski – wyłącznie w formie elektronicznej – trzeba przesłać najdalej do 30 kwietnia 2017 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl. Wyniki konkursu będą znane najdalej 15 czerwca 2017 r.

Dodatkowe informacje: Joanna Czudec, tel. + 48 22 338 62 65, e-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl