Aktualności

 

  Udostępnij
09.02.2017
Konkurs na materiały o migracjach

Uwaga dziennikarze! Zgłoście jak najszybciej swoje publikacje do konkursu dla dziennikarzy i reporterów zajmujących się migracją w obszarze Morza Śródziemnego. Do zdobycia solidne dofinansowanie na kolejne publikacje na ten sam temat: nawet do 7 tys. euro!

Migration Media Award to konkurs skierowany do dziennikarzy i reporterów zajmujących się migracją w obszarze Morza Śródziemnego. Jego inicjatorem jest Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), zaś Prezydencja Malty w Unii Europejskiej objęła konkurs swoim patronatem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek 31 marca 2017 r.

W ramach konkursu uhonorowanych zostanie do 36 dziennikarzy za wybitną publikację (TV, radio, artykuł drukowany lub online) dotyczącą zjawiska migracji w obszarze Morza Śródziemnego, powstałą i opublikowaną od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 r. Zwycięzcy powalczą o dofinansowanie w wysokości od 500 do 7 tys. euro na przygotowanie kolejnej publikacji dotyczącej tego tematu.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie powstałej już pracy opublikowanej w języku angielskim, francuskim lub arabskim (jeśli praca opublikowana została w innym języku, można dołączyć jej tłumaczenie na angielski, francuski lub arabski) oraz przedstawienia planu na kolejną publikację dot. migracji na Morzu Śródziemnym.

Do zgłoszenia należy dodać także zgodę na publikowanie artykułu przez wszystkich partnerów konkursu oraz przetłumaczenie publikacji na inne języki. Wymagane jest również pisemne uzasadnienie wyboru danego tematu i ewentualny opis trudności związanych z tworzeniem materiału.

Program otwarty jest dla wszystkich mediów i dziennikarzy z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich UE (ENI SPC).

Zwycięskie prace wyłonione zostaną na podstawie trzech etapów selekcji:

1) Sprawdzenie zgodności z kryteriami,

2) Ocena pracy pod względem jakości dziennikarstwa, jakości technicznej (zdjęcia, dźwięk, obraz), zrozumienia kontekstu socjalno-gospodarczego oraz prawa medialnego,

3) Wybór zwycięzców spośród najwyższej punktowanych prac przez specjalną komisję.

Kontekst

Migracja w obszarze Morza Śródziemnego od dłuższego czasu jest tematem szeroko opisywanym przez media. Wśród doniesień nie brakuje jednak manipulacji. W mediach społecznościowych szerzą się wiadomości niepoparte głębszą analizą, często powielane są treści, które nie są zgodne ze stanem faktycznym. Ma to bezpośredni wpływ na politykę migracyjną, a także na negatywną atmosferę, która powstała wokół tematu migracji.

Publikacje medialne dotyczące migracji, odgrywają również ważną rolę w procesie kształtowania opinii publicznej. Dlatego tak ważne jest, aby praca dziennikarzy i reporterów prowadzona była w sposób rzetelny i odzwierciedlała rzeczywistość sytuacji panującej w obszarze Morza Śródziemnego. Celem Nagrody Migration Media Award jest uhonorowanie tych, którzy w rzeczowy sposób przyczyniają się to obiektywnego komunikowania na temat migracji. Nagroda otwarta jest dla standardowych mediów: prasy, telewizji i radio, ale mogą do niej dołączyć również dziennikarze publikujący w serwisach społecznościowych.

Konkurs zorganizowany został z inicjatywy Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) pod patronatem Prezydencji Malty w Unii Europejskiej na bazie współpracy programów UE Euromed Migration IV wraz z Open Media Hub, Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Malty. Przyznanie nagrody koordynuje Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR).

Więcej informacji na temat nagrody można znaleźć na stronie internetowej: www.migration-media-award.eu/