Udostępnij
Konkurs grantowy na edukacyjne materiały ekonomiczne
20.000 zł

Konkurs grantowy na edukacyjne dzieła dziennikarskie (pisane, radiowe i wideo) związane z tematyką ekonomiczną i bankową, a w szczególności dotyczące takich zagadnień, jak:
– rynek finansowy po kryzysie 2008 roku, rozwiązania, ryzyka, regulacje itp.;
– finansowanie budownictwa/mieszkalnictwa: świat, Europa, Polska – rozwiązania, analizy, dobre praktyki;
– rola pieniądza w społecznej gospodarce rynkowej – potrzeby, rozwiązania problemy;
– budowa potencjału krajowej przedsiębiorczości.